Statutární město Mladá Boleslav připravuje výstavbu: nového parkovacího domu u městského stadionu. Rada města již schválila zadání veřejné zakázky. „Parkovací dům postavíme v místě stávajícího parkoviště mezi sportovní halou a vchodem na městský stadion. Výstavba by měla začít letos na jaře a trvat devět měsíců,“ řekl primátor Raduan Nwelati.

Mladá Boleslav připravuje stavbu nového parkovacího domu

Statutární město Mladá Boleslav připravuje výstavbu: nového parkovacího domu u městského stadionu. Rada města již schválila zadání veřejné zakázky. „Parkovací dům postavíme v místě stávajícího parkoviště mezi sportovní halou a vchodem na městský stadion. Výstavba by měla začít letos na jaře a trvat devět měsíců,“ řekl primátor Raduan Nwelati.
Stávající parkoviště u městské sportovní haly. Foto Bohumil Horáček

Architektonicky a dispozičně je objekt řešen jako první etapa výstavby jedné věže s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími s možností nástavby dalších podlaží a možným doplněním druhé věže. Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily v objektu je 308 míst, z toho 10 vyhrazených pro osoby se SSP (invalidé); a navíc stání 10 míst pro motocykly. Parkovací dům bude v režimu P+R.
„Na stavbu s předpokládanými náklady 120 mil. Kč se nám podařilo získat 100 mil. Kč z fondů EU, z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) v rámci IPRÚ Mladá Boleslav. Výstavba parkovacího domu významně pomůže řešit nedostatek parkovacích míst v této lokalitě,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška.

U parkovacího domu bude umístěn stojan na sdílená kola. Díky umístění nového parkovacího domu téměř v centru města bude většina cílů dostupná i s následným využitím cyklodopravy.