Postup výstavby parkovacího domu omezí parkování

Plocha záboru staveniště budoucího parkovacího domu u stadionu zasahuje svým rozsahem až na plochu před vchodem na ústřední stadion, kde se nacházelo veřejné zpoplatněné parkoviště. Z důvodu zajištění bezpečnosti došlo ke změněně dopravního režimu a vjezd na parkoviště je nyní povolen pouze vozidlům s příslušným oprávněním. Na levé části parkoviště zůstala jen vyhrazená stání pro […]